Mercedes-Benz

Popravka vjetrobranskog stakla

Mnoga oštećenja se mogu lako popraviti

Ogrebotine od kamenčića ili šljunka: uzroci ogrebotina i krhotina su različiti, kao i vrste oštećenja koje uzrokuju. Pukotina u obliku anđeoskog krila ili zvjezde: ako je vjetrobransko staklo oštećeno samo do određene dubine i nema znakova uzdužnih oštećenja, pukotina se može popraviti.

Kvalitet koji garantuju stručnjaci.

Sa specijalnim alatima i materijalima visokog kvaliteta oštećeno mjesto se priprema i ispunjava pod pritiskom. Time se osigurava da vazduh ne uđe u pukotinu. Na kraju, staklo se tako tretira dok se mjesto u potpunosti ne zatvori i ne bude ponovo prozirno.

Imajte povjerenja u Mercedes-Benz kvalitet.

Mercedes-Benz popravka vjetrobranskog stakla zadovoljava najstrože standardne kvaliteta: naši stručnjaci će uz najveću pažnju popraviti vjetrobransko staklo Vašeg Mercedesa. Isključivo se koriste materijali visokog kvaliteta – što doprinosi zadržavanju vrijednosti Vašeg Mercedesa.