Mercedes-Benz

Fabrički obnovljeni rezervni dijelovi

Fabrički obnovljeni rezervni dijelovi

Ekonomična alternativa

Mercedes-Benz fabrički obnovljeni rezervni dijelovi su ekonomična i ekološki prihvatljiva alternativa: visok kvalitet, provereni dijelovi i prihvatljiva cijena; do 50% jeftiniji. Uz jednaku fabričku garanciju kao i novi dio.

Obnovljen, temeljno provjeren kvalitet

Mercedes-Benz fabrički obnovljeni rezervni dijelovi podložni istim zahtjevima kvaliteta kao i naši novi dijelovi. Stručnjaci su ih u tehničkom smislu obnovili i obradili, tako da mogu ponovo zadovoljiti visoke Mercedes-Benz standarde u smislu pouzdanosti, sigurnosti i izdržljivosti.

Pouzdani, cijenom prihvatljivi i dobri za životnu sredinu

Bilo da se radi o pumpi za vodu, alternatoru ili obnovljenom motoru - Mercedes-Benz fabrički obnovljeni rezervni dijelovi nude Vam pouzdanost po razumnoj cijeni. I takođe Vam pomažu u zaštiti životne sredine.

Ekonomična isplativost

Ušteda prirodnih resursa

Tema koja nam je posebno bitna: danas je ušteda na ograničenim prirodnim resursima još važnija nego ikada. Mercedes-Benz je suočen sa ovom odgovornošću već duži niz godina.

Upotrebom Mercedes-Benz fabrički obnovljenih rezervnih dijelova aktivno pomažemo u zaštiti i očuvanju naše planete upotrebom  manje energije, manje vrijednih sirovina i smanjenjem štetnih emisija.

Sa svakim rezervnim dijelom koji možemo obnoviti nema potrebe za proizvodnjom novog – a time se štedi energija, radno vrijeme, materijali i svi sa time povezani troškovi. 

Ušteda troškova

Pored toga, štedi troškove: zbog toga su naši Mercedes-Benz fabrički obnovljeni rezervni dijelovi jeftiniji od novog dijela: do 50%.

Životna sredina

Pretvaranje starog u novo.

Procjena radnog vijeka Mercedes-Benz fabrički obnovljenih dijelova nešto je čime se možemo ponositi – svaka zamjena sa obnovljenim dijelom štedi energiju, vredne resurse i smanjuje CO2 emisije jer se ovi dijelovi ne moraju proizvjesti od samog početka. Svake godine to omogućava uštede od stotine tona sirovina i puno stotina megavat-sati električne energije. Ušteda na CO2 emisijama jednog Mercedes-Benz fabrički obnovljenog motora odgovara količini CO2 koju u deset godina može apsorbovati 6 stabala. Energija koja je ušteđena odabirom obnovljenog motora može napajati računar 190 dana.

Naravno, sve to bez negativnih efekata na dokazani Mercedes-Benz kvalitet jer su polovni dijelovi profesionalno obnovljeni i nadograđeni na najnovije specifikacije od strane naših stručnjaka. Rezultat: 100 posto kvalitet uz uštedu troška od 50 posto. A Mercedes-Benz je jedan od prvih proizvođača vozila koji može dokazati održivost Mercedes-Benz fabrički obnovljenih dijelova sa sertifikovanom ocjenom njihovog radnog vijeka.

Originalni kvalitet

Mercedes-Benz fabrička garancija

Ako se Mercedes-Benz fabrički obnovljeni dijelovi koriste za popravke, možete se osloniti na poznate standarde kvaliteta. Uz dijelove koje su obnovili naši stručnjaci garantujemo Vam kvalitet i sigurnost – sa istom Mercedes-Benz fabričkom garancijom koje nudimo za naše serijski proizvedene nove dijelove.

Testiranje u nekoliko faza

Proces obnove Mercedes-Benz fabrički obnovljenih dijelova strogo je ispitan i uključuje nekoliko faza. Od potpunog rastavljanja komponente do čišćenja i vizuelnih, električnih te provera dimenzija, sve je pažljivo ispitano. Ako dio ne zadovoljava naše standarde, ponovo je obrađen i odgovarajuće popravljen. Svi istrošeni dijelovi zamjenjeni su novim dijelovima. Završno ispitivanje svih Mercedes-Benz fabrički obnovljenih dijelova sprovodi se prema istim  standardima koji se odnose i na nove dijelove.